Meninio konkurso "Tautos gyvybės lopšys - stipri šeima"

Nuostatos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso skirto Popiežiaus paskelbtiems Šeimos metais (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo tvarką ir apdovanojimus.
 2. Konkursas skirtas paminėti skirto Popiežiaus paskelbtiems Šeimos metais.
 3. Konkurso organizatoriai: Sąjunga „Vardan šeimos“, Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacija…
 4. Konkurso globėjas – Kardinolas Sigitas Tamkevičius.
 5. Konkurso partneriai – M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas, Krikščionių sąjunga, VšĮ „Gerosios Naujienos centras”, Protestantų bažnyčia „Naujoji Karta”.
 6. Informaciniai rėmėjai – Radijo stotis XFM, Žurnalas vaikams “Vakaro žvaigždelė“, Marijos radijas, Lietuvos dienraštis – Vakaro Žinios, laikraštis „XXI amžius”, laikraštis „Laikmetis”.
 7. Konkurso rėmėjai – UAB Bioanalizės sistemos…
 8. Konkurso koordinatoriai ir kontaktiniai asmenys – Edita Navickienė (editanavickieneks@gmail.com; +370 607 89 887), Edita Morkūnienė (morkuniene.kaunas@gmail.com; +370 614 74 768).

KONKURSO TIKSLAI R UŽDAVINIAI

 1. Suteikti vaikams, jaunimui, tėvams, seneliams ir proseneliams galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę tema „Tautos gyvybės lopšys – stipri šeima”. Konkurso idėja paremta, kad žmonėms visame pasaulyje reikia kuo tvirtesnės vyro ir moters sukurtos šeimos , kad ji yra valstybės pamatas, kad vaikų raidai labai svarbu augti matant tėtį ir mamą, mylint brolius ir seseris. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta papročių, tradicijų, meilės savo šaliai. Juk tik stiprios šeimos gali užtikrinti mūsų valstybės išlikimą.
 2. Siekti sudaryti galimybę konkurso dalyviams išsakyti savo nuomonę kaip jie mato šeimą, piešiniais, fotografijomis, rašiniais, eilėraščiais, dainų ir šokių vaizdo įrašais, trumpais siužeto klipais, rankdarbiais ir kt.
 3. Ugdyti pagarbą ir pasididžiavimą savo šeima, jos tradicijomis ir papročiais.
 4. Atskleisti konkurso dalyvių kūrybinius ir saviraiškos gebėjimus, plėsti kultūrinį akiratį apie šeimą.
 5. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą.
 6. Organizuoti darbų parodas, konkurso laureatų pristatymą.
 7. Išleisti leidinį.

KONKURSO VIETA IR LAIKAS

Konkursas vyks balandžio – birželio mėnesį.

KONKURSO DALYVIAI:

 1. Konkurso dalyvis ar komanda privalo užpildyti ir atsiųsti Konkurso dalyvio anketą (toliau – Anketa).
 2. Konkurso dalyviai skirstomi į penkias amžiaus grupes:
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų darbai,
 • Pradinių klasių vaikų darbai;
 • Jaunimo darbai
 • Tėvelių darbai
 • Senelių darbai
 • Prosenelių darbai

Konkursų rūšys:

 • Piešiniai
 • Fotografijos
 • Trumpi vaizdo klipai
 • Rankdarbiai
 • Eilėraščiai
 • Dainos

KONKURSO SĄLYGOS

 1. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas dalyvis gali būti tik vieno darbo (piešinio, fotografijos, rašinio, dainų ir šokių vaizdo įrašo, trumpo siužeto klipo, rankdarbio ir kt.) autorius.
 2. Konkurse vertinami tik tie darbai, kurie Konkursui pateikti pagal organizatoriaus reikalavimus ir atitinka Konkurso sąlygas.
 3. Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.
 4. Konkurso dalyvį ar komandos narius gali konsultuoti mokytojai ar kiti specialistai techninio įgyvendinimo ar kitais klausimais.
 5. Konkursui darbai siunčiami – Kauno raj., Samylų sen., Vaišvydavos km., Lakštingalų takas 7, LT-53176.
 6. Konkursui pateikiami:
 • Piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, pieštuku ar spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan. Piešinio lapo formatas – A4. Konkursui pateikti piešiniai turi būti pateikti atlikti ne kompiuterine technika;
 • Fotografijos raiška 300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis ne mažesnis nei 2000 pikselių. Konkursui negalima pateikti fotografijų, rastų internete ar leidiniuose, bus vertinami tik autoriniai darbai;
 • Rašinio žanras (rašinys, esė, laiškas ir kt.) pasirenkamas laisvai. Rašinio apimtis – 250 – 300 žodžių. Rašiniai rašomi A4 formato lape, Times New Roman 12 šriftu, 1,5 intervalu tarp eilučių. Konkursui negalima pateikti rašinių, rastų internete ar leidiniuose, bus vertinami tik autoriniai darbai;
 • Dainų ir šokių vaizdo įrašo, trumpo siužeto klipas, kuriame yra nufilmuota vienas dalyvis ar dalyvis su šeima, ar komanda dainuojantys, šokantys ir pan. Vaizdo įrašo trukmė 3 – 8 minutės, formatai: avi, mov, wmv, mp4, mpg; rezoliucija: 720×405 (4:3), 720×540 (16:9); apimtis ne daugiau nei 100 Mb; Video darbo įrašą Konkurso dalyvis turi įkelti į laikmeną (USB atmintinė ar CD) ir atsiųsti nurodytu adresu.
 • Rankdarbiai gali būti atliekami įvairiomis technikomis ir medžiagomis. Konkursui turi būti pateikiami tik originalūs, autoriniai darbai, anksčiau niekur nepublikuoti.

VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Ekspertų komisija bus sudaroma iš 9 atrinktų vertintojų.

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

 1. Konkurso dalyviai bus apdovanojami.
 2. Konkursui atsiųsta medžiaga bus panaudota išleisti leidinį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visa informacija, susiejusi su Konkursu yra skelbiama https://gyvybeslopsys.lt/
 2. Darbas turi būti pateiktas komisijai kartu su užpildyta dalyvio anketa (priedas Nr.1) Be jos darbas nebus vertinamas.